Goda råd

Några goda råd vid installation och skötsel:


Installation

 • Placera gärna badtunnan på ett torrt och dränerat underlag. Lämpligt underlag är sand eller grus.
 • Möjliggör en luftspalt mellan tunna och underlag.
  Man får ett bra underlag med hjälp av trädgårdsplattor eller brädor som läggs ut och ger badtunnan en jämn tryckfördelning.

Skötsel

 • Behandling av tunnans utsida kan ske med en blandning av terpentin, linolja, trälasyr, cuprinol och järnvitrol samt med oljelasyr och kan med fördel upprepas ett par gånger per år.
  Oljelasyr är det vi föredrar när vi behandlar åt våra kunder. Lasyren ger en väldigt slitstark yta.
  OBS! Insidan ska inte behandlas!
 • Det tar upp till tre dagar innan badtunnan är fri från läckage. Träet sväller och tätar i takt med att fukt tränger in.
  Börja gärna elda när tunnan fylls och är fylld över halva kaminen. Tunnan tätas avsevärt mycket fortare om vattnet är varmt.
 • Om du vill kunna använda samma badvatten under en längre tid är ett sandfilter lösningen. Då byts vattnet endast ut 1-2 gånger per år. Vattnet behöver dock också kloreras med jämna mellanrum.
 • Vintertid, när det finns risk för frysning, bör badtunnan förses med lock, hållas uppvärmd eller tömmas.
 • När tunnan är ny behöver den vattenfyllas omgående eftersom virket är nytt och kan vrida sig och skapa läckor, t.ex. vid stark värme och direkt solljus under längre tider utan vatten.

Till sidans topp